CSI指数走势图
中国铁矿石现货价格指数 CSI
CSI-铁矿石远期现货价格指数 2022-08-08
CFR 青岛港$/dmt 今日 环比 月均值
62%粉矿 109.30 2.63% 108.68
65%粉矿 122.50 0.82% 122.17
58%粉矿 92.80 1.09% 92.62
65%球团溢价 27.30 0.00% 27.37
CFR 青岛港$/dmtu 2022-08-08
62.5%块矿溢价 0.09 0.00% 0.09
65%精粉溢价 17.70 0.00% 17.70
CSI-铁矿石港口现货价格指数 2022-08-08
¥/wmt 今日 环比 月均值
62%进口粉矿 105.42 1.84% 104.22
58%进口粉矿 92.83 1.04% 93.01
青岛港62%粉矿 795.00 1.92% 784.67
唐山港62%粉矿 800.00 1.91% 789.17
汇率
日期 人民币对美元 环比
2022-08-08 6.7616 0.0104
国内外铁矿石价格对比
唐山港62.5%纽曼粉 唐山66%铁精粉 外矿-内矿
583 615 -32
备注:元/吨,干基含税到厂现汇价
2018-03-12高炉开工率

全国开工率(按容积)

环比

全国开工率(按个数)

环比

78.41%

-0.68%

70.76

-0.44%

唐山开工率(按容积)

环比

唐山开工率(按个数)

环比

61.56%

-0.91%

50.61%

-1.22%

2022-08-05铁矿石港口库存
港存 本周 上周 变化
总量 13652.0 13497.0 155
贸易 7994.0 7880.0 114
澳洲 6430.0 6201.0 229
巴西 4448.0 4530.0 -82
铁矿港口运量统计
2022-07-28国内矿山开工率
开工率 环比 矿山数量
54.56% 0.53%